15 November 2012

Sentuhan Terakhir SPM Pendidikan Islam (Bhg 2)

Sambungan:

Tip (4) Sekiranya soalan berbentuk nyatakan perbezaan para pelajar perlu membuat dua kolum bagi membezakan kedua isi yang dinyatakan. Sebagai contoh:
  1. Nyatakan perbezaan perkara fardu ain dengan fardu kifayah?
Jawapannya:
Fardu Ain
Fardu Kifayah
Ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap orang Islam
Ilmu yang wajib dipelajari oleh sebahagian umat Islam

2. Berikan perbezaan antara gadaian secara Islam dengan gadaian secara bukan Islam
Gadaian secara Islam
Gadaian secara bukan Islam
Kos upah simpan yang rendah
Kos faedah yang tinggi
Barang yang disimpan tetap kekal hak milik penggadai
Barang yang disimpan akan lupus menjadi hak pemegang penggadai

  • Penggadai: orang yang menggadaikan barang berharga
  • Pemegang gadai: merujuk kepada orang atau syarikat yang menguruskan gadaian


 Disediakan oleh: Muhammad bin Abdullah @ Ab Shatar (Dilarang menyunting atau diambil bagi tujuan komersial peribadi tetapi digalakkan bagi tujuan pembelajaran para pelajar).

SILA KLIK UNTUK MENGIKUTI TULISAN BLOG INI YANG BERLALU