16 November 2012

Tajuk Pilihan Bagi SPM Pendidikan 2012: Sayyid Jamaluddin al-Afghani dengan HAMKA

Salam, saya menjangkakan soalan bahagian tokoh berkaitan dengan tajuk: Sayyid Jamaluddin al-Afghani dengan HAMKA

Nota Sentuhan Terakhir  (Bahagian Tokoh)
Jawapan boleh diperolehi dalam buku teks atau buku rujukan SPM Pendidikan Islam. Kalau sempat saya siarkan jawapan.

Riwayat Hidup Tokoh : Sayyid Jamaluddin al-Aghani

i. Lahir  di ……………......................... Pada: ………………………………
ii. Digelar al-Sayyid kerana .................................................................................................
iii. Sifat peribadi beliau ialah:
  1. Suka merantau
  2. Bersikap tekun
  3. Petah pidato
  4. Sangat mencintai ilmu

Pendidikan Sayyid Jamaluddin al-Aghani

i. Belajar di universiti al-Azhar seangkatan dengan Muhammad Abdoh
ii. Menguasai banyak bahasa seperti Inggeris, Parsi, Arab, Urdu, Perancis dan Russia
iii. Guru kepada Syeikh Muhammad Abdoh

Pengasas akhbar
i.                     Di  Mesir: ..................................../.........................................
ii.                   Perancis : ..................................../.........................................
iii.                  England ..................................../.........................................

Sayyid Jamaluddin al-Aghani ialah orang yang pertama memperkenalkan idea ................

Maksud ...................... ialah pembaharuan terancang ke arah yang lebih baik.

Bentuk Islah yang dibawa. Sebutkan 3 darinya (pilih yang mana senang diingat)
i.______________________________________________________________________
ii. _____________________________________________________________________
iii. _____________________________________________________________________


Nama Tokoh HAMKA

Riwayat Hidup:
i.                     Haji Abdul Malik bin Haji Abdul Karim
ii.                   Lahir di ...................................................... pada ................................
iii.                  Bapanya merupakan ............................................................................................

Sifat Peribadi
i.                     Petah berpidato
ii.                   ____________________________________________
iii.                  ____________________________________________________

Pendidikan Hamka
i.                     Bersekolah rendah di ……………………… dan sekolah agama ………………………

Anugerah diperolehi HAMKA:
i.______________________________________________________________________
ii. _____________________________________________________________________
iii. _____________________________________________________________________
Karya Hamka: Tuliskan nama buku

Sastera
Agama
Falsafah


Hamka telah mengasaskan kolej ........................................ untuk melatih para pendakwah

Hamka menerbitkan majalah seperti .............................../.........................................../............................................../................................................./........................................../ untuk berdakwah

Semasa berada di Mekah, Hamka menubuhkan .................................................................... untuk mengajar jemaah haji Indonesia melakukan ibadat haji.

Sekembali Hamka ke Indonesia beliau menyertai Persatuan ............................................. dan dilantik sebagai ketua cawangan kemudian  dilantik pula menjadi anggota pimpinan pusat.

Dipecat dari jawatan ketua umum Majlis Ulama Indonesia kerana ...............................

Bagi mendapatkan jawapan sila tapi Skema Jawapan Tokoh Pilihan SPM Pend. Islam 2012 ke emel muhd.live@yahoo.com/muhd@live.com. Para pelajar dinasihatkan mencari jawapan dahulu dalam buku teks sebelum memohon jawapan.

Disediakan oleh: Muhammad bin Abdullah @ Ab Shatar (Dilarang menyunting atau diambil bagi tujuan komersial peribadi tetapi digalakkan bagi tujuan pembelajaran para pelajar).

SILA KLIK UNTUK MENGIKUTI TULISAN BLOG INI YANG BERLALU