14 September 2011

Koleksi Soalan Ramalan SPM Pendidikan Islam 2011: 40 Soalan Sejarah Kerajaan Bani Abbasiyah

40 Soalan Sejarah Kerajaan Bani Abbasiyah


1. Kerajaan Bani Abbasiyah diasaskan oleh ………………………………............................ .

2. Kerajaan Bani Abbasiyah terbina selama  ……………………………….. tahun.

3.  Cara pelantikan khalifah kerajaan Bani Abbasiyah adalah secara ................................ .

4. Terdapat seramai ........…. orang khalifah telah memerintah kerajaan Bani Abbasiyah.

5. Khalifah Harun al-Rasyid telah membina perpustaakaan terbesar di Baghdad iaitu  ……………………………….. .

6. Al-Dawawin merupakan jabatan-jabatan kerajaan di bawah pengawasan sekrateri yang digelar ................................ .

7. Khalifah ………………………………... telah menjadikan sudut di istananya sebagai tempat penyampaian ilmu oleh para sarjana dan ilmuan.

8. Kerajaan Bani Abbasiyah ditubuhkan selepas kejatuhan kerajaan ............................................. .

9. Antara tempat yang menjadi tempat penyebaran ilmu pada zaman Kerajaan Bani Abbasiyah ialah masjid, …………………………, perpustakaan dan pusat pengajian.

10. ………………………………. antara pusat pengajian ilmu terkemuka pada masa itu yang dibina oleh Perdana Menteri Nizam al-Mulk.

11. Khalifah ini terkenal di sifat warak dan telah menjadikan Baghdad sebagai pusat penyebaran ilmu dan kebudayaan terkemuka.

12.  Masjid  ……………………………….. telah dijadikan tempat penyebaran ilmu oleh tokoh-tokoh Islam.

13. Fungsi  ……………………………… pada zaman Kerajaan Bani Abbasiyah adalah menguruskan kewangan dan perbelanjaan negara.

14. Khalifah .................................................. telah memberikan biasiswa kepada pelajar cemerlang dan beliau terkenal dalam usaha menggiatkan aktiviti penterjemahan dalam pelbagai bidang ilmu.

15. Al-Wazir dalam pemerintahan Bani Abbasiyah bermaksud ............................................

16. Khalifah .....................................  telah menjadikan Baghdad sebagai ibu kota dan menyediakan pasar-pasar di tempat strategik.

17. Khalifah al-Mahdi telah menubuhkan  ...................................... untuk mengadili kes-kes rayuan.

18. Nama kerajaan Bani Abbasiyah diambil dari bapa saudara Rasulullah SAW iaitu ........................................... .

19. Gelaran yang diberikan oleh sejarahwan Islam terhadap kerajaan Bani Abbasiyah ialah ........................................................................................ .

20. Perpustakaan Darul Hikmah terletak di .................................................. .

21. Ilmu ............................... adalah ilmu berasaskan akal manusia seperti fizik, kimia dan astronomi.

22. Antara formula matematik yang ditemui pada zaman Kerajaan Bani Abbasiyah ialah trigonometri, algebra, geomentri dan .......................

23. Imam Abu Daud adalah penyusun kitab ................................................ .

24. Tokoh ilmuan Islam iaitu Imam ........................................ yang lahir pada zaman Kerajaan Bani Abbasiyah dalam bidang ilmu hadis telah menghasilkan kitab Sahih Bukhari.

25. Imam ........................................ telah mengasaskan mazhab Hanbali.

26. Tokoh ilmu tauhid yang lahir pada zaman Kerajaan Bani Abbasiyah ialah Imam Ghazali dan ........................................................ .

27. ………………………………….......... merupakan tokoh yang telah mencipta peta dunia yang pertama di dunia dalam bentuk glob.

28. ...................................................... merupakan tokoh yang telah terkemuka dalam bidang kimia pada zaman Kerajaan Bani Abbasiyah.

29. .................................................. merupakan tokoh pertama yang telah berjaya menyukat kelajuan bunyi dan cahaya serta mencipta cermin mata.

30. Tokoh dalam ilmu astronomi pada zaman Bani Abbasiyah ialah .................... .

31. Pusat Penterjemahan Negara pada zaman Kerajaan Bani Abbasiyah ialah ...............................................

32. Antara faktor perkembangan sains dan teknologi pada zaman Kerajaan Bani Abbasiyah ialah kerana ....................................... ............. dan aktiviti penterjemahan yang giat djalankan serta kerana berlaku proses globalisasi ilmu.


33. Yuhana bin Masawaih dan Hunain bin Ishak merupakan ................................. di Baitul Hikmah.

34. Khalifah al-Makmun telah membina ................................................. untuk membantu penyelidikan dalam bidang astronomi.

35. Khalifah al-Muktasim telah membina .................................................... di pelabuhan Sungai Dajlah di bawah pengawasan Gabenor Nubia.

36. .................................. di Itali telah banyak menyimpan khazanah ilmu terutama astronomi dan perubatan pada zaman Kerajaan Bani Abbasiyah.

37. Pengasas ajaran sesat Tasnim ialah .................................................. .

38. Mirza Ghulam Ahmad merupakan pengasas ajaran sesat ............................... .

39. Acre, di Palestain merupakan kiblat bagi kumpulan ajaran sesat .................... .

40. Solat hanya dengan niat ialah ciri-ciri kesesatan dalam kumpulan ...................

Jawapan: Sesiapa yang ingin kepada jawapan sila hantar emel: skema jawapan 40 soalan (1) ke  muhd.live@yahoo.com

Disediakan oleh: Muhammad bin Abdullah @ Ab Shatar (Dilarang menyunting atau diambil bagi tujuan komersial peribadi tetapi digalakkan bagi tujuan pembelajaran para pelajar).

No comments:

SILA KLIK UNTUK MENGIKUTI TULISAN BLOG INI YANG BERLALU