07 October 2011

Nota Ringkas Penting SPM Pendidikan Islam 2011: Fakta Dan Istilah

Fakta Dan Istilah

1. Kitab Tazkirah - kitab suci ajaran kumpulan sesat Qadyani
2. Kitab al-Bayyan - kitab suci ajaran kumpulan sesat Bahai (para pelajar boleh gunakan formula huruf B iaitu Bayan untuk kumpulan Bahai)
3. Kitab Imam Malik - al-Muwatta (Gunakan formula 3 M iaitu M untuk Malik, dilahirkan di Madinah dan menghasilkan kitab al-Muwatta
4. Kitab Ihya Ulumuddin - kitab karangan Imam Ghazali
5. Kitab al- Musnad - kitab karangan Imam Ahmad bin Hanbal

Disediakan oleh: Muhammad bin Abdullah @ Ab Shatar (Dilarang menyunting atau diambil bagi tujuan komersial peribadi tetapi digalakkan bagi tujuan pembelajaran para pelajar).

SILA KLIK UNTUK MENGIKUTI TULISAN BLOG INI YANG BERLALU