13 September 2013

Soalan Ramalan SPM Pendidikan Islam 2013: Kerajaan Bani Umaiyah 1. ……………………………….…………….. adalah khalifah yang mengasaskan kerajaan Bani Umaiyah.
 2. Nama kerajan Bani Umaiyah diambil sempena nama ……….................………………. Muawiyah bin Abu Suffian
 3. Bilangan khalifah kerajaan Bani Umaiyah ialah ................................... orang.
 4. Tempoh pemerintahan kerajaan Bani Umaiyah ialah  ....................... tahun.
 5. Kerajaan Bani Umaiyah bermula selepas kewafatan khalifah ......................................... yang merupakan salah satu Khulafa al-Rasyidin.
 6. Pusat pemerintahan kerajaan Bani Umaiyah terletak di .........................................
 7. ..................................................... adalah khalifah terakhir kerajaan Bani Umaiyah.
 8. ........................................ adalah majlis rundingan antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Suffian bagi menyelesaikan perang saudara antara kedua belah pihak mereka.
 9. .......................................................... adalah wakil kepada Muawiyah bin Abi Suffian dalam perundingan Majlis Tahkim
 10. Kerajaan Bani Umaiyah telah menjadikan sistem ....................................... dalam urusan pelantikan khalifah.
 11. Pada pemerintahan khalifah .............................................................. telah berlaku zaman kemajuan kerajaan Bani Umaiyah
 12. Kerajaan Islam sebelum kerajaan Bani Umaiyah ialah kerajaan .................................................
 13. Tahun terakhir pemerintahan kerajaan Bani Umaiyah pada ......................... Hijrah.
 14. Umar bin Abdul Aziz merupakah khalifah ke .................. kerajaan Bani Umaiyah.
 15. Umar al-Khattab merupakah salah seorang khalifah pada zaman kerajaan Islam yang berpusat di ................................................. .
 16. Perang saudara yang berlaku di antara Saidina Ali bin Abu Thalib dan Muawiyah bin Abi Suffian ialah perang Jamal dan perang ..........................................
 17. Pada tahun ......................... Hijrah bermula kerajaan Bani Umaiyah.
 18. Khalifah Umar bin Abdul Aziz digelar Khulafa al-Rasyidin yang ke ........... oleh sejarahwan Islam kerana corak kepimpinannya menyamai cara Khulafa al-Rasyidin.
 19. Kota ................................... adalah pusat pengetahuan di Eropah pada zaman kerajaan Bani Umaiyah
 20. Terdapat ....................... buah perpustakaan di Andalusia, Sepanyol yang dibina oleh kerajaan Islam.
 21. Saidina Hassan bin Ali sanggup menyerahkan kuasa kepada Muawiyah bin Abi Suffian dengan syarat memerintah kerajaan Islam dengan berpandukan al-Quran dan .......................... .
 22. Sistem pelantikan khalifah pada zaman Khulafa al-Rasyidin berdasarkan .............................................. berbeza pada zaman kerajaan Bani Umaiyah.
 23. Golongan ...................................................... muncul kerana tidak bersetuju dengan penubuhan Majlis Tahkim oleh Saidina Ali bin Abi Thalib.
 24. Khalil bin Ahmad dan Sibawaih adalah tokoh ilmu ........................................... pada zaman kerajaan Bani Umaiyah.
 25. Tokoh ilmu tafsir al-Quran pada zaman kerajaan Bani Umaiyah ialah .............................................. yang telah menghasil kitab tafsir al-Tabari.
 26. Kerajaan Bani Umaiyah mengalami kejatuhan akibat dari kelalaian ............................... dalam urusan pentadbiran berlandaskan agama.
 27. Angkatan tentera pada zaman kerajaan Bani Umaiyah terdiri dari angkatan tentera berkuda, angkatan tentera berkenderaan dan angkatan tentera ....................................................... 
 28. Corak ketenteraan zaman kerajaan Bani Umaiyah ditiru dari negara .......................
 29. .................................................... berperanan menguruskan semua pendapatan dan perbelanjaan negara pada zaman kerajaan Bani Umaiyah.
 30. Hassan Basri dan Wasil bin Atta’ adalah tokoh ilmu ...................................... pada zaman kerajaan Bani Umaiyah.
 31. Kerajaan Bani Umaiyah yang berpusat Gardova, Andalusia (Sepanyol) telah diasaskan oleh ...................................................................... pada tahun 137 Hijrah.
 32.  Pasukan yang diletakkan di bahagian kiri dalam strategi peperangan angkatan tentera kerajaan Bani Umaiyah dinamakan sebagai ................................
 33. Pada kerajaan Bani Umaiyah bilangan kapal perang sebanyak ...................... buah.
 34. Pengkalan tentera kerajaan Bani Umaiyah berpusat di  ................................
 35. ............................................ berperanan mentadbir dan menguruskan hal ehwal ketenteraan.
 36. Penglima perang pada zaman kerajaan Bani Umaiyah iaitu Musa bin Nasir telah berjaya membuka .................................
 37. ......................................................................... telah berjaya membuka Andalusia.
 38. Cara pemilihan tentera kerajaan Bani Umaiyah berbentuk sukarela dan ...................................... .
 39. Tentera dilatih pada zaman kerajaan Bani Umaiyah pada musim panas dan musim ............................... .
 40. ................................................................ telah berjaya mencipta sistem baris dalam bacaan al-Quran.
 41. Al-Tadwin bermaksud  ............................................ wujud pada zaman kerajaan Umaiyah kerana kegiatan penulisan, pembukuan dan pembinaan perpustakaan.
 42. Kharaj, Zakat, Jizyah, Ushur, Fa’i dan ......................................... merupakan sumber kewangan kerajaan Bani Umaiyah.
 43. .......................................... kadar harta tertentu yang dikeluarkan oleh orang Islam dengan syarat tertentu. 
 44. Orang kafir ............................. ialah orang kafir yang menetap di negara Islam tetapi tidak mengikut perjanjian dengan kerajaan Islam.
 45. Contoh ilmu akli yang berkembang pada zaman kerajaan Bani Umaiyah seperti ................................... .
 46. Al-Muqaddimah ialah pasukan dalam angkatan tentera yang diletakkan di bahagian ...............................
 47. Penduduk di .......................... dan golongan Syiah melantik Hasan bin Ali sebagai khalifah selepas pembunuhan Khalifah Ali bin Abi Thalib.
 48. Pusat penyebaran ilmu pada zaman kerajaan Bani Umaiyah berlaku di Kota .................................
 49. Imam Abu Hanifah dan Imam ............................... merupakan tokoh ilmu fekah dan hadis pada zaman kerajaan Bani Umaiyah.
 50. Al-Farazdak, Jarir Amru bin Abi Rabiah dan Jamil al-Azri antara  ........................ di istana khalifah.
 51. Ilmu berasaskan kepada wahyu Allah disebut sebagai ilmu ....................................
Bagi mendapatkan jawapan: Sila hantar emel Skema Jawapan Kerajaan Bani Umaiyah (2013) ke muhd.live@yahoo.com. 
Disediakan oleh: Muhammad bin Abdullah @ Ab Shatar (Dilarang menyunting atau diambil bagi tujuan komersial peribadi tetapi digalakkan bagi tujuan pembelajaran para pelajar).

SILA KLIK UNTUK MENGIKUTI TULISAN BLOG INI YANG BERLALU