18 September 2011

Soalan Ramalan Pendidikan Islam SPM 2011: Isikan gelaran bagi tokoh ini?

Soalan: Isikan gelaran bagi tokoh ini?

i. Imam Ghazali - Hujjatul Islam (bijak berhujah menegakkan kebenaran Islam)
ii. Syeikh Tahir Jalaludin: Al-Falaki (terkenal kepakaran dalam bidang ilmu falak di Tanah Melayu)
iii. Imam Ahmad bin Hanbal: Al-Hakim (gelaran menghafal 700 000 hadis)
iv. Imam Syafie: Bapa Ilmu Usul Fiqh (kepakaran dalam menyusun bidang ilmu usul fiqh)

Para pelajar,

Kitab-kitab yang dihasilkan oleh para tokoh perlu diketahui:

1. Kitab al-Musnad - Imam Ahmad bin Hanbal
(mengandungi 40 000 ribu hadis.

2. Kitab al-Mukadimah - Ibnu Khaldun
(Kitab penting dalam bidang sejarah hasil pandangan, analisis dan penulisan sejarah sebagai salah satu cabang ilmu)
3. Kitab Sahih Bukhari - Imam Bukhari
(Kitab hadis yang terdapat 600 000 ribu hadis susunan Imam Bukhari)
Disediakan oleh: Muhammad bin Abdullah @ Ab Shatar (Dilarang menyunting atau diambil bagi tujuan komersial peribadi tetapi digalakkan bagi tujuan pembelajaran para pelajar).

SILA KLIK UNTUK MENGIKUTI TULISAN BLOG INI YANG BERLALU