09 March 2013

Format Memohon Lawatan Sambil Belajar ke JPN

Prosedur Memohon Lawatan Sambil Belajar:

1. Kertas Kerja Dasar yang diluluskan Pengetua perlu dikepilkan bersama Borang Lawatan JPN lebih kurang 5 minggu sebelum dari tarikh lawatan sebenar jika lawatan bukan hanya dalam negeri. Contoh Kertas Kerja Dasar (KKD) boleh diklik di sini: Contoh Kertas Kerja Dasar

dan sila klik

Borang Lawatan JPN

Isi mengikut salinan diperlukan berbeza mengikut Jabatan Pelajaran Negeri tempat perkhidmatan masing-masing. Peraturan ini berdasarkan JPN Pulau Pinang:

Peraturan Lawatan:

1. Borang permohonan lawatan dalam negeri Pulau Pinang perlu sampai 2 minggu dari tarikh sebenar.

2. Borang permohonan lawatan luar Pulau Pinang perlu sampai 5 minggu dari tarikh sebenar.

SILA KLIK UNTUK MENGIKUTI TULISAN BLOG INI YANG BERLALU