20 August 2010

Ramalan Soalan SPM Pendidikan Islam 2010: Bilakah gugurnya hak hadanah kepada seseorang yang telah diberikan hak hadanah?

1. Sebab-sebab gugurnya hak hadanah kepada seseorang yang layak mendapat hak hadanah dan akan hilang kelayakan dalam keadaan berikut:
  • Berkahwin dengan lelaki yang tidak mempunyai pertalian nasab dengan kanak-kanak tersebut. (Hak hadanah akan kembali kepadanya setelah perkahwinannya dengan lelaki tersebut dibubarkan).
  • Berkelakuan buruk secara keterlaluan dan terang-terangan.
  • Berpindah tempat kediaman untuk menghalang bapa kanak-kanak menziarahinya.
  • Cuai atau menganiayai kanak-kanak tersebut.
  • Gugur hak hadanah apabila keluar agama Islam
Hadanah: Bermaksud hak penjagaan anak yang masih kecil belum mumayiz dan tidak mampu mengurusan diri selepas berlaku penceraian antara ibu dan bapa.

Disediakan oleh: Muhammad bin Abdullah @ Ab Shatar (Dilarang menyunting atau diambil bagi tujuan komersial peribadi tetapi digalakkan bagi tujuan pembelajaran para pelajar)

No comments:

SILA KLIK UNTUK MENGIKUTI TULISAN BLOG INI YANG BERLALU