19 August 2010

Ramalan Soalan SPM Pendidikan Islam 2010: Antara berikut, yang manakah merupakan karangan Imam Syafie?

1. Antara berikut, yang manakah merupakan karangan Imam Syafie?
A. al-Mukadimah
B. Qanun Fil al-Tibb
C. al-Umm
D. al-Muwatta'
Jawapan: al-Umm


Mengenali Kitab al-Umm

Al-Baihaqi menyebutkan, tiga keistimewaan Al- Umm adalah sistematik yang lengkap, pemaparan dalil yang sangat teperinci, serta ditulis dengan ringkas, namun padat makna.
Terlebih lagi, keluhuran akhlak dan budi pekerti As-Syafie
Kitab ini juga memuat tafsir ayat-ayat dan hadis tentang hukum.turut menpegaruhi kualiti Al-Umm sebagai karya agung yang diakui oleh generasi masa kini.

Disediakan oleh: Muhammad bin Abdullah @ Ab Shatar (Dilarang menyunting atau diambil bagi tujuan komersial peribadi tetapi digalakkan bagi tujuan pembelajaran para pelajar)

No comments:

SILA KLIK UNTUK MENGIKUTI TULISAN BLOG INI YANG BERLALU