04 November 2010

Ramalan Soalan SPM Pendidikan Islam 2010: Jelaskan sebab pencemaran alam di negara kita?

Soalan: Jelaskan sebab pencemaran alam di negara kita?

Jawapan:
  • Kerakusan manusia mengejar keuntungan dengan jalan mudah seperti terdapat kilang yang menyalurkan sisa-sisa buangan ke sungai
  • Ketamakan manusia mencari hasil hutan dengan menebang pokok-pokok bagi tujuan pembalakan haram dan pembukaan tanah pertanian tidak terancang
  • Ketiadaan rasa tanggungjawab terhadap alam sekitar
  • Ketiadaan kesedaran menghargai alam sekitar
Selain itu, para pelajar perlu mengetahui langkah mengatasi kerosakan alam sekitar:
  • Menguatkuasakan udang-undang alam sekitar
  • Memberikan kesedaran tentang kepentingan menjaga alam sekitar
  • Menyediakan kemudahan bagi memudahkan masyarakat memelihara alam sekitar
  • Pemantauan dari pihak berkuasa Jabatan Alam Sekitar dengan berkesan bagi menggelakkan berlaku pembuangan sisa toksin ke sungai dan kawasan hutan.
Disediakan oleh: Muhammad bin Abdullah @ Ab Shatar (Dilarang menyunting atau diambil bagi tujuan komersial peribadi tetapi digalakkan bagi tujuan pembelajaran para pelajar).

No comments:

SILA KLIK UNTUK MENGIKUTI TULISAN BLOG INI YANG BERLALU