12 August 2010

Kasih Bapa: Mencari Kebahagiaan Untuk Anak

Firman Allah:

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya engkau jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu keduanya perkataan ‘Ah’ dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: “Wahai Tuhanku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka mengasuh aku sewaktu kecil.”
(Al-Isra’: 23-24)

Para pelajar yang dirahmati Allah sekalian,

Bagi mendapatkan kejayaan hidup di dunia dan akhirat, ada tiga perkara utama yang perlu dijaga iaitu:

i. Hubungan kita dengan Allah
ii. Hubungan kita dengan ibu bapa
ii. Hubungan kita sesama manusia

Bagi hubungan Allah (Hablul Minal Allah) kewajipan menunaikan amalan fardu seperti solat, puasa di bulan ramadan, menutupi aurat dan menjaga batas-batas pergaulan.

Bagi hubungan dengan ibu bapa, anak-anak wajib mentaati keduanya serta jangan menyebabkan keduanya mengalirkan air mata ketidakredaan. Perlu diingat! Keredaan Allah terletak pada keredaan ibu bapa.

Bagi yang ketiga adalah (Hablul Minal Nas) iaitu hubungan kita sesama manusia dengan mempamerkan tata cara hidup yang sopan dan tidak mencabuli hak-hak orang lain.

 
Disediakan oleh: Muhammad bin Abdullah @ Ab Shatar

No comments:

SILA KLIK UNTUK MENGIKUTI TULISAN BLOG INI YANG BERLALU