12 April 2014

PERJALANAN KURSUS PENATARAN KSKV MODUL AKADEMIK BAGI KOLEJ VOKASIONAL

Salam Sabtu

LAPORAN MESYUARAT PENATARAN KSKV MODUL AKADEMIK BAGI KOLEJ VOKASIONAL DAN ILP KOHORT 2014

7-10 April 2014
Mahkota Hotel Melaka, Kota Melaka.

MAKLUMAT UMUM

1.     Kursus Pendidikan Islam hanya berjalan dari Semester 1 hingga 4 sahaja. (dikendalikan pensyarah Pendidikan Islam)
2.     Semester 5 untuk Kursus Pendidikan Islam dikhususkan untuk modul Insaniah. (dikendalikan pensyarah Pendidikan Islam)
3.     Semester 6 untuk Kursus Pendidikan Islam dikhususkan untuk modul Bahasa Arab (*Tenaga pengajar akan dihantar pihak BBTV atau calon tenaga pengajar yang berkebolehan ada di kolej).
4.     Semester 7 untuk Kursus Pendidikan Islam dikhususkan untuk Tamadun Islam (*dikendalikan pensyarah yang dipilih dari bidang Sejarah).

PANITIA PENDIDIKAN ISLAM

-         Penerangan JU (Syed Syarim bin Shayid dari KV Seri Manjong, Perak)
-         Perbincangan DSKV P.I terkini
-         Cara pengisian markah Pentaksiran Berterusan (PB)
-         Cara pelaksanaan Ujian Lisan Hafazan/Tilawah/Amali Solat
-         Merangka soalan untuk setiap topik Modul Pendidikan Islam bagi Semester 1
-         Perbezaan Face To Face dengan Non Face To Face sebagai perkiraan jam kredit.
-          Pensyarah ada keperluan dan boleh mengadakan kem/lawatan/program luar/kegiatan/kajian/kursus/ekplorasi/ekspedisi yang digabungjalin dengan bab dalam modul Pendidikan Islam sebagai satu Non Face To Face. Contoh Ekspedisi Menawan Gunung Ledang & Terapi Solat, Ekplorasi Meredah Gua Tempurung & Aplikasi Solat Musafir.

JADUAL DAN TARIKH PENTING PENTAKSIRAN
Pentaksiran Berterusan (PBS)
Pentaksiran Berpusat
Latihan/Kuiz ( Minggu 1 – 14) (100%)
Ujian 1 (Bertulis) Minggu 15 (60%)
Ujian Tilawah/Hafazan/Amali Solat/Sahsiah/Kehadiran/Penglibatan (100%)
(Tarikh Siap - Minggu 14)
Ujian 2 (Lisan)     Minggu 15  (20%)
Folio (100%)
(Tarikh Siap – Minggu 14)

Jumlah Markah 300%
Jumlah Markah                    (80%)
Dikecilkan menjadi (30%)
Diserahkan kepada SU peperiksaan pada Minggu 15.
Diserahkan kepada SU peperiksaan dalam markah asal pada Minggu 16.

Disediakan oleh:

MUHAMMAD BIN ABDULLAH @ AB SHATAR
Wakil Pendidikan Islam
KV Seberang Perai Pulau Pinang


SILA KLIK UNTUK MENGIKUTI TULISAN BLOG INI YANG BERLALU