27 March 2014

Laporan Mesyuarat Ketua Warden: Hotel Katerina Batu Pahat, Johor (25-27 Mac 2014)

Salam perkongsian maklumat,

Menghadiri mesyuarat ketika dalam waktu cuti persekolahan antara perkara yang tidak ingin berlaku. Pun begitu jika telah diarahkan maka tanggungjawab wajb dilaksanakan. Yang Menurut Perintah adalah prinsip asas penjawat awam.
Hasil dari mesyuarat yang dihadiri, saya telah perkemaskan untuk bacaan para warden lain.
Menjadi warden sangat perlu mengutamakan SOP kerana zaman ini 
saman dari waris sangat ketara. Sedikit kecuaian/ketidakakuran pihak sekolah maka akan ada dorongan dari para peguam yang sangat melihat peluang mengambil keuntungan hasil kesilapan penjawat awam. Maka berwaspada dengan ancaman ini.


MAKLUMAT PENTING ISU/MESEJ/SARANAN/INTIPATI UTAMA SEPANJANG
MESYUARAT KETUA-KETUA WARDEN
25-27MAC 2014

Hotel Katerina Batu Pahat, Johor


1.       Buku Laporan Harian Warden
- Wajib diisi oleh warden bertugas mengikut hari (Kewajipan seperti mengisi buku RP)
- Disahkan Ketua Warden  (Ketua Unit Pengurusan Asrama) setiap hari
- Disahkan TPSA KV seminggu sekali
- Disahkan Pengarah KV sebulan sekali

2.  Surat Kebenaran Waris
- Hanya layak ditandatangani oleh warden jika melibatkan aktiviti dalam sekolah sahaja.
- Ibu bapa/waris yang berhak menandatangani Surat Kebenaran Waris bagi setiap aktiviti yang akan disertai pelajar.
- Guru yang ingin membawa pelajar mengikuti setiap aktiviti dijalankan di luar sekolah perlu menyerahkan Surat Kebenaran Waris kepada pelajar 2 minggu lebih awal dari tarikh yang ingin dijalankan.
- Warden boleh menolak untuk menandatangani Surat Kebenaran Waris jika diminta berbuat demikian disebabkan faktor beban tanggungjawab jika berlaku sebarang perkata tidak diingini.

3. Surat Kebenaran Pengarah KV untuk Warden Menggunakan Kenderaan Sendiri Bagi Tujuan Menghantar Pelajar Dalam Kes Kecemasan/Disiplin/Salahlaku   
- Warden tidak boleh membawa pelajar dengan kenderaan sendiri tanpa Surat Kebenaran Pengarah KV
-          Pengarah KV boleh keluarkan Surat Kebenaran kepada Warden untuk membawa pelajar dengan kenderaan sendiri.
4. Jadual Bertugas Warden
-  Warden wajib berada di kawasan sekolah mengikut waktu yang dijadualkan. Kesalahan sangat besar jika warden bertugas tiada di asrama sewaktu pelajar ada di asrama walaupun melibatkan hari cuti persekolahan. Kewajipan ini akan terhapus sebaik semua pelajar meninggalkan asrama.
- Warden perlu memaklumkan kepada Ketua Warden jika ada hal yang menyebabkan ketidakbolehadaan di asrama bagi membolehkan pengantian warden lain bertugas.

5. Buku Undang-Undang Peraturan Asrama
- Wajib diedarkan kepada semua pelajar di asrama.
- Warden perlu perhalusi isi kandungannya agar tidak melakukan ketidakakuran.

6. Prosedur Kes Salahlaku/Disiplin Pelajar
- Warden/Ketua Warden perlu siasat kes dengan teliti mengikut SOP
- Serah hasil siasatan kepada Lembaga Disiplin
- Ketua Warden hanya berhak menyuarakan bentuk hukuman tetapi yang memutuskannya ialah Lembaga Disiplin.

7. Warden Wajib Melaksanakan Tugas  Ikut SOP/Rutin Harian
- Zaman waris/ibu bapa menyaman penjawat awam yang tidak ikut prosedur dalam menjalankan tugas
- Perihatin dengan makanan pelajar di Dewan Makan. Periksa dewan makan dan berhak merasai makanan yang disediakan oleh pihak Dewan Makan.
- Warden berperananan menganjurkan aktiviti mengikut biro masing-masing kerana itu adalah sebahagian hak pelajar seperti sukan, riadah, lawatan, rekreasi, kesenian, kerohanian dan lain-lain lagi.
-  Menghidupkan aktiviti kerohanian seperti solat berjemaah di surau. (Pesan En. Abdul Rahman Makbul; kemenjadian pelajar bermula di surau). Semua warden berkewajipan menjaga solat berjemaah/sahsiah pelajar tanpa mengira bidang tugas di sekolah. Bukan warden dari guru agama sahaja.
- Wajib berada di asrama pada setiap hari ahad sebelum jam 6.00 petang dan berada di asrama setelah kesemua pelajar pulang ke kampung.
- Merancang usaha ke arah mengawal masalah disiplin pelajar seperti gejala menghisap rokok, buli, curi, ugut, kongsi gelap dan lain-lain lagi.

8. Segala Aktiviti Pelajar Yang Dijalankan Tidak Boleh Melebihi Jam 10.00 Malam
- Sebarang aktiviti pelajar dihadkan sehingga jam 10.00 malam, kesalahan besar jika apa-apa perkara tidak diingini sebaik selepas jam 10.00 malam terhadap pelajar.

9.  Warden/Guru Tidak boleh Merotan Tanpa Surat Kebenaran Merotan Dari Pengarah KV
- Hanya warden yang diberi surat kebenaran dari Pengarah KV sahaja boleh merotan.
- Hak merotan masih terikat dengan syarat-syarat. (Rujuk Unit Disiplin Sekolah)

10. Ketua Unit Pengurusan Asrama adalah merangkumi tugas Ketua Warden Asrama
 - (Diperjelaskan oleh En. Abdul Rahman Makbul kerana banyak KV masih wujud dua jawatan berbeza antara Ketua Warden dan Ketua Unit Pengurusan Asrama)
- Jawatan Ketua Warden untuk KV dibubarkan dan hanya digunapakai di Sekolah Asrama bukan KV.

11. Ucapan tahniah dan terima kasih dari semua BBTV atas kesudian para guru memegang jawatan Warden yang tidak digemari guru lain dan sangat berisiko pada zaman ibu bapa mencari  kecuaian kita para para warden.

Disediakan oleh:

Wakil KV SEBERANG PERAI: En Muhammad bin Abdullah @ Ab Shatar

SILA KLIK UNTUK MENGIKUTI TULISAN BLOG INI YANG BERLALU