11 September 2012

Tip Jawapan Bagi Soalan Kertas 1 SPM Pendidikan Islam 2012

Salam pelajar budiman,

Bagi menjawab soalan kertas 1 Pendidikan Islam, para pelajar sekalian wajib menguasai kefahaman berikut.

Antaranya:

1. Bahagian Tokoh Islam Tingkatan 4 (Sila isi ruangan diberikan)

i. Imam Abu Hanifah
Kitabnya: Fikah al-Akbari dan Fekah al-Fara'id
Gelaran: _______________________________

ii. Imam Shafie
Kitabnya: ________________________________
Gelaran: Bapa Usul Fiqh

iii. Imam Malik
Kitabnya: al-Muwatta
Gelaran: _______________________________

iv. Imam Ahmad bin Hanbal
Kitabnya: ________________________________
Gelaran: al-Hakim (gelaran kerana menghafal 700 000 hadis)

v. Imam al-Bukhari
Kitabnya: Sahih Bukhari (mengandungi 600 000 ribu hadis)
Gelaran:

vi. Imam Ghazali
Kitabnya: __________________________________________
Gelaran: Hujatul Islam (kepetahannya mempertahankan Islam)

1. Bahagian Tokoh Islam Tingkatan 5 (Sila isi ruangan diberikan)

i. Ibnu Sina
Kitabnya: Qanum Fii al-Tibb
Tokoh perubatan

ii. Ibnu Khaldun
Kitabnya: al-Mukadimah
Tokoh Sejarah

iii. Sayyid Jamaluddin al-Afghani
Orang pertama memperkenalkan idea Islah

iv. Syeikh Muhammad Abdoh
- Anak murid Sayyid Jamaluddin al-Afghani
- melakukan pembaharuan dalam pendidikan di Universiti al-Azhar

v. Syeikh Tahir Jalaluddin
- Menerbitkan majalah pertama di Tanah Melayu iaitu majalah al-Imam (1906)
- mendapat gelaran syeikh sewaktu jadi mufti di Perak
-digelar al-falaki kerana pakar dalam ilmu falak dan berjuang memperkembangkan ilmu falak di Tanah Melayu.

vi. Hamka
- menghasilkan kitab tafsir al-Quran: Tafsir al-Azhar


Disediakan oleh: Muhammad bin Abdullah @ Ab Shatar (Dilarang menyunting atau diambil bagi tujuan komersial peribadi tetapi digalakkan bagi tujuan pembelajaran para pelajar).

SILA KLIK UNTUK MENGIKUTI TULISAN BLOG INI YANG BERLALU