22 September 2012

Soalan Ramalan SPM 2012: Bab Perkahwinan - Jenis Wali Nikah

Salam budiman para pelajar dihormati Allah SWT,

Para pelajar perlu menguasai secara mendalam hal istilah berikut:

1. Wali nikah; Orang yang berkuasa menikahkan mana-mana perempuan.Wali nikah terbahagi kepada dua bahagian:
 i. Wali Hakim: orang yang diberi kuasa oleh pemerintah untuk menikahkan perempuan
 ii. Wali Nasab. Wali Nasab pula terbahagi kepada dua:

A. Wali Mujbir  (khas kepada bapa dan datuk: berkuasa menikahkan perempuan tanpa persetujuan)
B. Wali bukan Mujbir (Nasab selain bapa dan datuk: Tiada kuasa penuh menikahkan melainkan persetujuan perempuan)

Disediakan oleh: Muhammad bin Abdullah @ Ab Shatar (Dilarang menyunting atau diambil bagi tujuan komersial peribadi tetapi digalakkan bagi tujuan pembelajaran para pelajar).

SILA KLIK UNTUK MENGIKUTI TULISAN BLOG INI YANG BERLALU