06 March 2012

Soalan Ujian Bulan Mac Pendidikan Islam Tingkatan 5 SMT Seberang Perai 2012


UJIAN BULAN MAC 2012
Pendidikan Islam Tingkatan 5
Sek Men Teknik Seberang Perai Pulau Pinang
Nama Pelajar: ______________________________________________________      
                                                   (Masa 1 jam 30 Minit)
 Bahagian A: (Isi Tempat Kosong di Ruangan Disediakan dan Jawab Semua Soalan)

1. Manusia memerlukan pasangan kerana ………………… dan konsep perkahwinan merupakan jalan terbaik kepada manusia untuk hidup bahagia

2. Perkahwinan dari segi istilah ialah …………………….yang menggunakan lafaz nikah atau bahasa lain yang memberi makna nikah, menghalalkan lelaki dan perempuan melakukan persetubuhan.

3. Firdaus bin Izzat berkemampuan menunaikan nafkah zahir dan batin, sihat tubuh badan serta dikhuatiri melakukan zina kerana tidak dapat mengawal hawa nafsu. Hukum berkahwin bagi dirinya ialah …………………………. .

4. Golongan yang tidak mampu memberikan nafkah tetapi ada keinginan beristeri. Hukum baginya  adalah ……………………… .

5. Di Malaysia, terdapat sistem perkahwinan digubal secara teratur di bawah undang-undang khusus yang wajib dipatuhi oleh setiap orang Islam. Undang-undang ini dinamakan…………………………………………………………………………….

6. Wanita yang haram dikahwini ada tiga golongan iaitu kerana faktor keturunan, penyusuan dan ……………………………..

7. Ibu saudara merupakan wanita yang haram dikahwini kerana faktor  …………………

8. Wan Alif bin Wan Hamid telah mengambil perempuan yang sedang hamil kerana perzinaan sebagai isteri. Hukumnya ........................... selagi perempuan belum melahirkan anak dari perut yang dikandung. (Sah/Tidak Sah)

9. Antara syarat menjadikan bayi disusukan dikatakan anak susuan apabila menyusu lima kali kenyang dan bayi tersebut mestilah berusia kurang dari ........................ tahun.

10. ............................. ialah proses awal dalam memilih calon isteri yang sesuai dan menepati ciri-ciri dikehendaki oleh seseorang.

11. Wali yang berkuasa mutlak menikahkan anak perempuan tanpa persetujuan disebut sebagai wali ..................................

12. Mahar ...................................... ialah ditentukan mengikut persetujuan kedua belah pihak keluarga lelaki dan perempuan.

13. Hukum pemberian mahar dari suami kepada isteri adalah .................................

14. Hukum mengadakan majlis walimatulurus  adalah ..............................................

15. Mereka yang diberi kuasa oleh sultan atau pemerintah untuk mengahwinkan perempuan ketika ketiadaan wali, keenganan atau hilang kelayakan wali nasab untuk mengahwinkannya disebut sebagai wali ................................. .

16. Syarat bagi isteri yang dikahwini ialah beragama Islam atau .................................., bukan isteri orang, perempuan, bukan dalam iddah talak raj’ie, bukan dalam ihram haji atau umrah dan bukan mahram kepada isteri. 

17.  Saya terima nikahnya, Aizatul Shima bt Abdul Kadir dengan mas kawin RM 4000 ringgit tunai. Lafaz yang diucapkan ini disebut sebagai …………………………….

18. Wali engan mewalikan pernikahan seseorang perempuan. Dalam keadaan ini perempuan itu boleh meminta wali ............................. untuk membolehkan bernikah melalui permohonan di Mahkamah Syariah teedekat.

19. Wali dari kalangan sepupu kepada perempuan dinamakan wali ....................................

20. Antara asas kebahagian dalam rumah tangga dalam Islam ada dua perkara iaitu pertamanya Mawadah Warahmat bermaksud kasih sayang dan kasihan belas. Keduanya Mu’asarah bil Makruf iaitu  bermaksud .......................................... 

21. Musaharah bermaksud ...............................................

22. Hukum menikahi ibu tiri dan ke atas yang belum disetubuhi bapa adalah .............................
(Sah/Tidak Sah)

23. Hukum menikahi anak tiri yang belum disetubuhi ibunya ialah ...............................  
(Sah/Tidak Sah)

24. ................................. ialah wali yang hampir dengan perempuan tersebut termasuklah bapa dan datuk.

25. Kenduri kahwin (walimatulurus) wajib dihadiri jika tiada ................................... seperti sakit, jarak terlalu jauh, dan terancam keselamatan.

26. ........................................................ ialah bermaksud kemanisan iman.

27. Ahli Sunnah wal-Jamaah ialah kumpulan berpegang teguh dengan al-Quran dan al-Sunnah, perkara yang dibawa oleh para sahabat, dan menentang ...................................

28. Antara pegangan Ahli Sunnah wal-Jamaah ialah berpegang dengan prinsip ulama ...................................................................

29. Nama Ahli Sunnah wal-Jamaah secara rasmi dimahsyurkan oleh Abu Hasan al-Shaari dan ............................................................................

30. Pelaku dosa besar dalam akidah Ahli Sunnah Wal-Jamaah ialah dianggap sebagai .............................................

31. Pelaku dosa besar bagi mazhab al-Khawarij ialah dianggap sebagai .........................

32. Syiah terbahagi kepada tiga golongan iaitu Syiah  ............................................., Syiah Zaidiyah, dan Syiah Batiniah.

33. ....................................... ialah orang yang tidak memiliki sebarang agama.

34. Syiah Batiniah telah menganggap Saidina Ali bin Abi Thalib sebagai ..........................

35. Nama lain bagi Ahli Sunnah wal-Jamaah ialah, ahli hadis, al-Jama’ah dan ..................................

36. Kumpulan ini berpegang bahawa orang beriman akan dapat melihat Allah SWT di akhirat kelak. Kenyataan ini merujuk kepada kumpulan ......................................................

37. Pelaku dosa besar berada di tengah keimanan dan kekufuran.  Kenyataan ini merujuk kepada kumpulan ......................................................

38. Menyakini imam mereka Muhammad bin Hanafiah masih hidup hingga sekarang. Kenyataan ini merujuk kepada kumpulan ......................................................

39. Membataskan sumber syariat kepada al-Quran sahaja. Kenyataan ini merujuk kepada kumpulan .....................................................

40. ......................................... ialah kaum keluarga Rasulullah SAW.
                                                                                                    (Bahagian A: 40 markah)

Bahagian B:  (Jawab Semua Soalan di Ruangan Disediakan)
1. Nyatakan dua kelebihan dan galakan berkahwin dalam Islam?
 i. __________________________________________________________
ii. __________________________________________________________
                                                                                                                        (2 markah)
2. Sebutkan dua hikmah disyariatkan perkahwinan dalam Islam?
i. __________________________________________________________
ii. __________________________________________________________
                                                                                                                            (2 markah)
3. Sebutkan dua sebab mengapa umat Islam diwajibkan memberikan perlindungan kepada orang kafir yang meminta perlindungan?  
i. ______________________________________________________________________
ii. _____________________________________________________________________
                                                                                                                          (4 markah)
4.Nyatakan dua jenis golongan kafir?
i. ________________________
ii. ________________________
                                                                                                                        (2 markah)

5. Sebutkan empat badan atau pertubuhan yang menjaga kepentingan orang bukan Islam?
i. ________________________
ii. ________________________
iii. _________________________
iv. _________________________                                                                                                                                                                                                                  (4 markah)
6. Jelaskan maksud perantau?
i. ______________________________________________________________________
                                                                                                                        (2 markah)

7. Sebutkan tiga teknik pengurusan masa yang efektif sebagai seorang pelajar?

i. ______________________________________________________________________
ii. _____________________________________________________________________
iii. _____________________________________________________________________
                                                                                                                          (3 markah)
8. Nyatakan satu persamaan antara seorang perantau dengan kehidupan manusia di atas muka bumi?
i. _____________________________________________________________________
                                                                                                                        (1 markah)
                                                                                               
(Bahagian B: 20 markah)


Disediakan oleh:

.................................
(En. Muhammad bin Abdullah @ Ab Shatar)
Guru Panitia Pendidikan Islam

Disemak oleh:

................................
(En. Muhd Hishamuddin bin Hashim)
Ketua Panitia Pendidikan Islam

Disahkan oleh:

.................................
(En Mohd Zakaria bin Mat Adam)
Guru Kanan Kemanusiaan

No comments:

SILA KLIK UNTUK MENGIKUTI TULISAN BLOG INI YANG BERLALU