23 December 2011

Catatan Pengalaman: Perhimpunan Penulis Muda Nasional Kali Ke3

Salam,

Bermula dari 16 - 18 disember 2011 yang lalu, pengendali blog berpeluang menyertai Perhimpunan Penulis Muda Nasional (PPMN)Kali Ke3 di Akademi Kenegaraan BTN, Jalan Bellamy, Kuala Lumpur.
Perhimpunan yang kali ketiga diadakan setelah kejayaan Persatuan Penulis Nasional (PENA) di Biro Penulis Muda menganjurkan beberapa siri perhimpunan seperti di Tanjung Pia, Johor 2005 dan di Melaka pada tahun 2008.

Perhimpunan kali ini dirasmikan buat kali pertamanya dalam sejarah penganjuran PENA oleh Perdana Menteri Dato' Seri Najib Tun Razak di Hotel Intercontinental, Ampang pada malam 16hb yang lalu menyaksikan banyak suntikan dana diberikan kepada PENA, ITBM dan PNB bagi tujuan penerbitan karya penulis muda. Hampir keseluruhan RM 5 juta telah diperuntukkan bagi tujuan tersebut. 


17 Disember 2011 (Sabtu)
8.30 - 10.00 pagi: Ucaptama "Pengarang Muda dan Makna Diri"
Oleh: Prof Datuk Dr Md Salleh Yaapar
Pengerusi: Dr Mohamad Saleeh Rahamad

10.00 - 10.20 pagi:
Jamuan pagi

10.20 pagi - 12.30 tgh hari:
Sesi Pembentangan Kertas Kerja I:
"Pengarang Muda di Tengah Cabaran Intelektual, Kreativiti dan Pertembungan Pandangan Alam" 

12.30 tgh hari - 2.30 petang:
Makan tengah hari 
                                                                 
2.30 - 3.30 petang:
Sesi Pembentangan Kertas Kerja II: "Tradisi dan Pengalaman Kepengarangan Islam Sebagai Teras Pemikiran dan Pengucapan" 
3.30 - 3.45 petang:
Minum petang

3.45 - 5.15 petang:
Sesi Pembentangan Kertas Kerja III:
"Perkembangan Pengarang Muda Kontemporari: 
Antara Tanggungjawab Sosial dan Individu"

8.30 - 11.00 malam:
Malam Genta Puisi ASWARA - PENA

18 Disember 2011 (Ahad)
8.30 - 10.00 pagi:
Sesi Pembentangan Kertas Kerja IV:
"Pengarang Muda dan Faham Dasar Kebudayaan Kebangsaan"

10.00 - 10.15 pagi:
Minum pagi

10.15 pagi - 11.45 tgh hari:
Sesi Pembentangan Kertas Kerja V:
"Perkembangan Pengarang Muda Mutakhir"

11.45 pagi - 12.30 tgh hari:
Pembentangan Resolusi dan Majlis Penutup

12.30 tgh hari - 1.30 petang:
Makan tengah hari

1.30 petang:
Penangguhan PPMN III


Berikut ialah teks Resolusi Perhimpunan Muda Nasional III:

Perhimpunan Penulis Muda Nasional III atau PPMN III yang telah diadakan pada 16 hingga 18 Disember 2011 bertempat di Akademi Kenegaraan, Kuala Lumpur mendapati aspek peribadi pengarang tidak dapat dipisahkan dengan tanggungjawab sosial. Sebuah negara yang maju dan stabil pada masa hadapan akan bergantung kepada generasi muda yang berakhlak mulia, berwawasan tinggi, positif menghadapi pelbagai cabaran masa hadapan serta mempunyai pandangan alam yang berteraskan Rukunegara dan Perlembagaan Persekutuan. Penulis muda pula, sebagai agen penting, harus memberikan peluang untuk melahirkan masyarakat yang bertamadun. Untuk melaksanakan hal tersebut, pelbagai usaha perlu dilakukan agar cita-cita kita untuk melahirkan sebuah negara yang seimbang pencapaian material dan kerohaniannya, PPMN kali ketiga dengan ini membuat ketetapan seperti berikut:
1. Memanfaatkan nilai-nilai sejagat/universal sebagai teras pemikiran dan pengucapan dalam pengkaryaan selaras dengan Dasar Kebudayaan Kebangsaan dan Rukunegara.
2. Kerajaan Malaysia mesti mewartakan Dasar Kebudayaan Kebangsaan dalam Perlembagaan Persekutuan sebagai satu manifestasi kerangka kebudayaan yang jelas.
3. Menerima nilai-nilai asing yang tidak bertentangan dengan Perlembagaan Negara dan Rukunegara bagi tujuan memperkukuh perpaduan dalam masyarakat.
4. Kementerian Pelajaran perlu memartabatkan sastera kebangsaan dalam sistem pendidikan negara dengan menekankan aspek kesusasteraan dan saintifik secara seimbang agar para pelajar mendapat pendedahan kepada kedua-dua disiplin tersebebut.
5. Dewan Bahasa dan Pustaka, Jabatan Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Negara dan agensi kerajaan yang terbabit mesti menyediakan geran penyelidikan, zamalah, penerbitan dan memberi peluang kepada penulis muda yang berbakat untuk menyertai aktiviti peringkat serantau dan antarabangsa bagi mengukuhkan intelektualiti dan kreativiti.
6. Dewan Bahasa dan Pustaka, Jabatan Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Negara dan agensi kerajaan yang berkaitan perlu mewujudkan program pertemuan penulis muda peringkat Asean untuk mempertemukan penulis muda serantau bagi merapatkan hubungan kebudayaan serantau.
7. Kementerian Pelajaran dan Kementerian Pengajian Tinggi mesti memberikan biasiswa kepada penuntut cemerlang dan penulis lepasan sekolah untuk menuntut dalam bidang kesusasteraan sama ada di dalam negeri atau di luar negara.
8. Agensi-agensi kerajaan, kerajaan negeri Sabah dan Sarawak perlu memperbanyak peruntukan untuk menyemarakkan aktiviti kesusasteraan, kebudayaan, pemikiran dan penerbitan penulis untuk mengukuhkan hubungan yang sedia ada antara penulis di Sarawak, Sabah dan Semenanjung.

No comments:

SILA KLIK UNTUK MENGIKUTI TULISAN BLOG INI YANG BERLALU