23 August 2010

Ramalan Soalan SPM Pendidikan Islam 2010: Jelaskan peranan Mahkamah Syariah?

Antara peranan Mahkamah Syariah ialah:

• Memberikan khidmat nasihat: Mahkamah Syariah menyediakan perkhidmatan runding cara, perdamaian, dan pertemuan antara suami dan isteri yang bertelingkah.

• Menyelesaikan kes: Mahkamah Syariah bertanggungjawab menerima dan menyelesaikan kes-kes yang berada di bawah bidang kuasanya secara adil.

• Memberikan maklumat perundangan kepada orang ramai: Mahkamah Syariah telah berusaha untuk memberikan pendedahan dan kefahaman kepada masyarakat tentang maklumat perundangan.
  • Harta sepencarian ialah harta yang diperolehi dalam masa perkahwinan seorang suami dengan isterinya. Hasil daripada sumber atau usaha mereka bersama.

Disediakan oleh: Muhammad bin Abdullah @ Ab Shatar
(Dilarang menyunting atau diambil bagi tujuan komersial peribadi tetapi digalakkan bagi tujuan pembelajaran para pelajar)

No comments:

SILA KLIK UNTUK MENGIKUTI TULISAN BLOG INI YANG BERLALU