22 July 2010

Ramalan Soalan SPM Pendidikan Islam 2010: Bagaimana Mengatasi Nusyuz

1. Sebutkan  langkah yang boleh diambil oleh suami bagi menyelesaikan isteri yang melakukan nusyuz?


Langkah 1: Memberi nasihat kepada isteri yang melakukan nusyuz secara berhikmah dan mengingatkan kewajipan terhadap Allah, suami dan rumahtangga.

Langkah 2: Memisahkan tempat tidur dengan isteri sekiranya nasihat masih tidak diterima oleh isterinya dengan harapan memberikan kesan psikologi yang mendalam kepada isteri

Langkah 3: Memukul isteri dengan tujuan mendidik dan memberi keinsafan kepada isteri dengan pukulan yang tidak memudaratkan.

Buku Nusyuz Petaka Rumah Tangga perlu dihadiahkan oleh suami kepada isteri sebagai bahan bacaan di rumah dari membeli bahan-bahan lain yang tidak bermanfaat.
Disusun oleh: Muhammad bin Abdullah @ Ab Shatar

No comments:

SILA KLIK UNTUK MENGIKUTI TULISAN BLOG INI YANG BERLALU