15 July 2009

TAKLIK SECARA KHULUK @ TALAK RM 1.00

Oleh: Muhammad bin Abdullah @ Ab Shatar


Biasanya selepas selesai akad nikah, calon suami akan membaca taklik yakni. :Manakala saya tinggalkan isteri saya selama empat bulan hijrah berturut-turut dengan segaja atau paksa dan saya atau wakil saya tidak memberi nafkah kepadanya dalam tempoh masa tersebut, padahal dia taatkan saya atau saya melakukan kemudaratan kepada tubuh badannya atau kehormatannya dan harta bendanya.


Kemudian dia mengadu kepada kadi dan manakala sabit aduan-aduannya di sisi kadi atau Mahkamah Syariah dan dia memberi kepada Kadi bagi pihak saya RM1.00, maka ketika itu tertalaklah dia dengan satu talak khuluk.

KEADILAN UNTUK ISTERI - walaupun kuasa talak adalah milik suami, tetapi isteri berhak mengetahui adanya kuasa untuk membatalkan ikatan perkahwinan.

1. Isteri yang ditingalkan suami selama 4 bulan hijrah bolehlah mengadu di Mahkamah Syariah di daerahnya untuk mendapatkan haknya.

2. Isteri yang didera suami pun boleh menuntut haknya melalui talak Taklik Secara Khuluk ini

Selamat membaca,


No comments:

SILA KLIK UNTUK MENGIKUTI TULISAN BLOG INI YANG BERLALU